آزمایشگاه بیمارستان قمربنی هاشم

نام آزمایشگاه: بیمارستان قمربنی هاشم
مدیر: آقای دکتررحیم خبزی-
  آدرس: خوی، خوی-میدان بسیجخیابان شهیدمنتظری-بیمارستان قمربنی هاشم
 تلفن تماس:
2332112-5

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.