آزمایشگاه بیمارستان شهیدمدنی

نام آزمایشگاه: بیمارستان شهیدمدنی
مدیر: آقای دکترمهدی ذوغالچی
  آدرس: خوی، خوی -میدان ولیعصر(عج)
 تلفن تماس:
2223222

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.