آزمایشگاه ازمایشگاه پاتوبیولوژی دانش

نام آزمایشگاه: ازمایشگاه پاتوبیولوژی دانش
مدیر: دکترسیدمحسن مودب -دکتربهروزاویسی
  آدرس: خوی، خوی-خیابان امام - کوچه جلالی ساختمان پزشکان
 تلفن تماس:
2227007

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.