آزمایشگاه خانم دکتر مرضیه المدرس

نام آزمایشگاه: خانم دکتر مرضیه المدرس
مدیر: خانم دکتر مرضیه المدرس
  آدرس: خمینی شهر، درچه - خیابان نواب صفوی- بن بست گل محمدی
 تلفن تماس:
6279502

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.