آزمایشگاه بیمارستان اشرفی

نام آزمایشگاه: بیمارستان اشرفی
مدیر:
  آدرس: خمینی شهر، خیابان اشرفی اصفهانی
 تلفن تماس:
0312-3225081

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.