آزمایشگاه بوعلی سینا

نام آزمایشگاه: بوعلی سینا
مدیر: دکتر زهرا مقدادی
  آدرس: خمینی شهر، خیابان بوعلی
 تلفن تماس:
0312-3228844

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.