آزمایشگاه الزهراء

نام آزمایشگاه: الزهراء
مدیر: دکتر مجید رحمانی
  آدرس: خمینی شهر، خ شریعتی جنوبی
 تلفن تماس:
3274000

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.