آزمایشگاه البرز

نام آزمایشگاه: البرز
مدیر: دکتر نسرین همتی
  آدرس: خمینی شهر، درچه -میدان امام مرکزی - طبقه فوقانی داروخانه دکتر جزینی
 تلفن تماس:
0312-3755190

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.