آزمایشگاه مرکزی

نام آزمایشگاه: مرکزی
مدیر: مهدی کلانتری
  آدرس: خرمدره، خرم دره خیابان امام خمینی بلوار توحید آزمایشگاه مرکزی
 تلفن تماس:
5523356

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.