آزمایشگاه شهداء

نام آزمایشگاه: شهداء
مدیر: همایون کلانتری
  آدرس: خرمدره، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پشت سازمان آب
 تلفن تماس:
5528301 – 2

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.