آزمایشگاه بهار

نام آزمایشگاه: بهار
مدیر: دکتر فرانک شایگان
  آدرس: خرمدره، خرمدره ـ خیابان امام خمینی - جنب مخابرات پلاک 35
 تلفن تماس:
5526327

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.