آزمایشگاه ولی عصر

نام آزمایشگاه: ولی عصر
مدیر: بدون مسوول فنی
  آدرس: خرم بید، فارس - صفاشهر - بلوار وحدت
 تلفن تماس:
3651021

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.