آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر (عج)

نام آزمایشگاه: بیمارستان ولیعصر (عج)
مدیر:
  آدرس: خرم بید، صفاشهر - بلوار وحدت
 تلفن تماس:
07523651021-25

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.