آزمایشگاه پاستور

نام آزمایشگاه: پاستور
مدیر: دکتر امیر پروازیان
  آدرس: جوانرود، کرمانشاه شهرستان جوانرود خ طالقانی
 تلفن تماس:
08326220694

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.