آزمایشگاه مرکزی شهرستان جوانرود

نام آزمایشگاه: مرکزی شهرستان جوانرود
مدیر: ندارد
  آدرس: جوانرود، جوانرود خیابان طالقانی مرکز بهداشتی درمانی شماره یک
 تلفن تماس:
6222215

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.