آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی سیه رود

نام آزمایشگاه: مرکزبهداشتی ودرمانی سیه رود
مدیر: فاطمه شاکری ( کارشناس آزمایشگاه )
  آدرس: جلفا، جلفا - سیه رود - آزمایشگاه مرکزبهداشتی ودرمانی سیه رود
 تلفن تماس:
3152111

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.