آزمایشگاه وابستگی سازمانی : بهداشتی-سطح 1

نام آزمایشگاه: وابستگی سازمانی : بهداشتی-سطح 1
مدیر: ندارد
  آدرس: تکاب، خ انقلاب روبروی مسجد ولیعصر
 تلفن تماس:
5231921

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.