آزمایشگاه یونسی

نام آزمایشگاه: یونسی
مدیر: دکتر رامین اخوان (عصر)
  آدرس: تهران، خیابان شهید نامجو - ایستگاه کاشیها - ساختمان پزشکان 948 - آزمایشگاه یونسی
 تلفن تماس:
77547602

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.