آزمایشگاه یوسفی

نام آزمایشگاه: یوسفی
مدیر: دکتر منیره یوسفی
  آدرس: تهران، خیابان خاوران - خیابان ذوالفقاری (اتابک) - پلاک 71 - آزمایشگاه یوسفی
 تلفن تماس:
33715599

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.