آزمایشگاه پاسارگاد شرق

نام آزمایشگاه: پاسارگاد شرق
مدیر: دکتر هاله حکمتی
  آدرس: تهران، تهرانپارس - میدان رهبر - خیابان امین ( شهیدزهدی) - خیابان بهشت غربی - پلاک3 - آزمایشگاه پاسارگاد شرق
 تلفن تماس:
021-77144324

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.