آزمایشگاه پارک کلینیک

نام آزمایشگاه: پارک کلینیک
مدیر:
  آدرس: تهران، خیابان وزراء - نبش خیابان 15 - پلاک117 - آزمایشگاه پارک کلینیک
 تلفن تماس:
021-88723632

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.