شرکت تعاونی آزمایشگاهی شفق طب آزما

نام آزمایشگاه: شرکت تعاونی آزمایشگاهی شفق طب آزما
مدیر: خانم دکتر مرضیه غروی
  آدرس: تهران، نازی آباد-خ مدائن-ایستگاه برق-کوچه شهید خزاعی پور -پلاک2
 تلفن تماس:
5-55065174

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.