آزمایشگاه دکتر نیک فرجام(تایباد)

نام آزمایشگاه: دکتر نیک فرجام(تایباد)
مدیر: دکتر مهدی نیک فرجام
  آدرس: تایباد، میدان وحدت - ساختمان هویزه
 تلفن تماس:
05294222428
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.