آزمایشگاه مرکز بهداشت تالش

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشت تالش
مدیر:
  آدرس: تالش، تالش -خ-امام خمینی -میدان امام خمینی -ستاد مرکز بهداشت
 تلفن تماس:
4232036

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.