آزمایشگاه دکتر افشین اکبرزاده

نام آزمایشگاه: دکتر افشین اکبرزاده
مدیر: دکتر افشین اکبرزاده
  آدرس: تالش، خ خرمشهر ـ روبروی بانک کشاورز
 تلفن تماس:
4225481

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.