آزمایشگاه بیمارستان خصوصی دکترطاهری

نام آزمایشگاه: بیمارستان خصوصی دکترطاهری
مدیر: دکتر مهین حسن زاده کته سری
  آدرس: تالش، تالش-خیابان جعفر طیار-بیمارستان دکتر طاهری
 تلفن تماس:
4233122

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.