آزمایشگاه پارس

نام آزمایشگاه: پارس
مدیر: دکتر علی برزگر
  آدرس: بیرجند، طالقانی 11
 تلفن تماس:
2226703

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.