آزمایشگاه دکتر پاک نهاد

نام آزمایشگاه: دکتر پاک نهاد
مدیر: دکتر مهرناز پاکنهاد
  آدرس: بیرجند، طالقانی 10
 تلفن تماس:
2227399

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.