آزمایشگاه بیمارستان بوعلی

نام آزمایشگاه: بیمارستان بوعلی
مدیر: دکتر حمید آیتی
  آدرس: بیرجند، خیابان ارتش
 تلفن تماس:
2222013

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.