آزمایشگاه ازمایشگاه دکتراصحاب یمین

نام آزمایشگاه: ازمایشگاه دکتراصحاب یمین
مدیر: دکتررضا اصحاب یمین
  آدرس: بیرجند، خیابان طالقانی خیابان مفتح4 ازمایشگاه دکتراصحاب یمین
 تلفن تماس:
2231818

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.