آزمایشگاه مرکز بهداشتی سفیددشت

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی سفیددشت
مدیر: ندارد
  آدرس: بروجن، بروجن - سفیددشت
 تلفن تماس:
3220

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.