آزمایشگاه مرکز بهداشتی امام قیس

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی امام قیس
مدیر: ندارد
  آدرس: بروجن، بروجن - روستای امام قیس
 تلفن تماس:
3223

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.