آزمایشگاه بیمارستان 17 شهریور

نام آزمایشگاه: بیمارستان 17 شهریور
مدیر:
  آدرس: برازجان، میدان شهید چمران
 تلفن تماس:
4245911

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.