آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر حکیمی

نام آزمایشگاه: پاتوبیولوژی دکتر حکیمی
مدیر: دکتر جمال الد ین حکیمی
  آدرس: بانه، خیابان صلاح الدین ایوبی ساختمان پزشکان شفا
 تلفن تماس:
4230878,09188754729

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.