آزمایشگاه بانه

نام آزمایشگاه: بانه
مدیر:
  آدرس: بانه، خیابان صلاح الدین ایوبی
 تلفن تماس:
4225500 - 0878

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.