آزمایشگاه مرکزجایزان

نام آزمایشگاه: مرکزجایزان
مدیر: ندارد
  آدرس: امیدیه، جایزان خیابان اصلی مرکزشبانه روزی
 تلفن تماس:
5223310

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.