آزمایشگاه بیمارستان امام رضا

نام آزمایشگاه: بیمارستان امام رضا
مدیر: دکتر احسان صدریان
  آدرس: امیدیه، بلوار شهدا- جنب سازمان برق
 تلفن تماس:
3230701

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.