آزمایشگاه ازمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سینا

نام آزمایشگاه: ازمایشگاه تشخیص طبی و پاتولوژی سینا
مدیر: دکتر سید مهدی افتخار
  آدرس: امیدیه، امیدیه- خیابان فرمانداری
 تلفن تماس:
3230656

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.