آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شماره یک املش

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شماره یک املش
مدیر:
  آدرس: املش، امش-خ-امام -درمانگاه شماره 1
 تلفن تماس:
7226032
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.