آزمایشگاه دکتر سعید حکمت

نام آزمایشگاه: دکتر سعید حکمت
مدیر: دکتر سعید حکمت
  آدرس: املش، بلور امام -جنب آتش نشانی-
 تلفن تماس:
7226558
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.