آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری ولیعصر اقلید

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری ولیعصر اقلید
مدیر: بدون مسوول فنی
  آدرس: اقلید، اقلید
 تلفن تماس:
4222031

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.