آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی اقلید

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی اقلید
مدیر: دکتر نادر رستگاری
  آدرس: اقلید، اقلید ابتدای بلوار کشاورز ساختمان تامین اجتمایی
 تلفن تماس:
4229900

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.