آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر (عج)

نام آزمایشگاه: بیمارستان ولیعصر (عج)
مدیر:
  آدرس: اقلید، بلوار شهید بهشتی
 تلفن تماس:
7524229341

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.