آزمایشگاه پارس

نام آزمایشگاه: پارس
مدیر: دکتر مهدی گلستانفر
  آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه - نزدیک فلکه فلسطین - کوچه گلدسته
 تلفن تماس:
2222715

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.