آزمایشگاه آسیب شناسی دکتر محزونی

نام آزمایشگاه: آسیب شناسی دکتر محزونی
مدیر: دکترپروین محزونی
  آدرس: اصفهان، خیابان بزرگمهر ساختمان میرداماد مقابل بیمارستان شهید صدوقی
 تلفن تماس:
2643794

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.