آزمایشگاه آسیب شناسی بالینی و تشریحی بهار

نام آزمایشگاه: آسیب شناسی بالینی و تشریحی بهار
مدیر: دکتر مریم مهدیزاده بروجنی
  آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه بن بست جامکو
 تلفن تماس:
2202487

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.