آزمایشگاه آبان

نام آزمایشگاه: آبان
مدیر: دکتر مسعود سری
  آدرس: اصفهان، فلکه شهدا – ابتدای خیابان کاوه
 تلفن تماس:
3358137

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.