آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید مطهری

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید مطهری
مدیر: ندارد
  آدرس: اسلام آباد غرب، کرمانشاه شاطر آباد چهارراه دوم جنب بهزیستی ارشاد
 تلفن تماس:
8240667

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.