آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری رشیدی

نام آزمایشگاه: مرکز بهداشتی درمانی شهری رشیدی
مدیر: ندارد
  آدرس: اسلام آباد غرب، چهارراه رشیدی-خیابان شهیدواحدی-جنب دبستان شهدا
 تلفن تماس:
7229067

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.