آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

نام آزمایشگاه: مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)
مدیر: دکتر فرشید رئیسی
  آدرس: اسلام آباد غرب، بلوار شهید بهشتی
 تلفن تماس:
8360041

چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.